Bu yıl siz sevgili öğrencilerimiz ve değerli hocalarımız ile birlikte dijital çağın gereklerine uygun dijital bir katalog hazırladık. Fakültemizden bu yıl mezun olacak yaklaşık 200 öğrencimizin dönem boyunca hazırladıkları mezuniyet projelerinin iki boyutlu ve üç boyutlu görselleri ile projelerle ilgili videoların yer alacağı bir dijital katoloğu sizlerin beğenisine sunuyoruz. Bu dijital katalogda mezuniyet projelerinin sergilenmesi yanında öğrenci portfolyolarının aynı anda Türkiye'de ve Dünyada mesleki platformlarda paylaşılmasını, Fakültemizin ve öğrencilerimizin işlerinin tanıtılmasını sağlıyoruz. Bu seneki sergi ve kataloğumuzun temasını "Blossom" olarak belirledik. Bu kavramı seçmemizin temel nedeni bütün dünya için zorluklarla ve bilinmezliklerle geçen bir sene ardından yeni mezun olan öğrencilerimizin simgelediği umut oldu. Fakültemizin bölümlerinden mezun olan öğrencilerimizi bize umut veren tomurcuklar olarak görüyoruz. Tomurcuk kavramını ve simgelediği gelişme ve çiçek açma eyleminin hem dünyanın daha iyiye doğru gidişinin hem de yeni nesil tasarımcı adaylarının profesyonel dünyaya geçişlerini ifade etmesi için seçtik. Aynı zamanda yeni gelen nesillere tasarım mesleğinin çiçeklerinin İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi’nde yetişeceğini hatırlatmak ve bu kurumun yeni tasarım nesilleri yetiştirmekteki gücünü ifade etmek istiyoruz. Tomurcuk ve çiçek açma kavramından yola çıkarak belirlediğimiz “Blossom” kavramının görsel kimliğini oluştururken de GSTF için ve bütün ana görsellerde kullanılacak bir çiçek görseli hazırladık. Ayrıca GSTF’nin 5 tasarım bölümünden oluşan ve birbiriyle iç içe olan tasarım eğitimini vurgulamak amacı ile bölümler için belirlediğimiz renklerde 5 ayrı çiçek deseni kullandık. 13 Temmuz Salı günü dijital kataloğumuzu sergilemeye açacağız. Kataloğumuzun lansmanını da dijital bir defile ile yapıyoruz. Bu sayede her sene geleneksel olarak yaptığımız Mezuniyet Sergisi ve Mezuniyet Defilesi deneyimini herkese açık olarak dijital ortamda gerçekleştiriyoruz. İEU Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi adına, tüm öğrencilerimizi ve mezunlarımızı kutluyor, öğrenim hayatlarında ve profesyonel iş yaşamlarında başarılar diliyorum.

Prof. Dr. Ender YAZGAN BULGUN Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Dekanı

Sevgili Öğrenciler
Moda Defilesi
Ekibimiz
Back to Top